Terapie zaměřená na řešení

 

 

Terapie zaměřená na řešení je novější způsob práce, který je však v dnešní době (i díky své praktičnosti) celosvětově rozšířený.


Využívá se efektivně pro řešení velké šíře problémů u různých cílových skupin.


Jádrem přístupu je to, že (namísto složité analýzy obtíží a jejich okolností) se klient s terapeutem za pomoci užitečných otázek a jiných nástrojů zaměřují na žádoucí stav (nebo nadějný směr) a hledají k němu cestu. Cesta k řešení situace je přitom u každého člověka jedinečná a mohou k ní napomoci různé zdroje, které jsou často již nějakou dobu přítomné v životě daného člověka (i když někdy spící).

Terapeutický rozhovor pomáhá tyto zdroje objevit, prozkoumat, zesílit a plně je využít.