Terapie zaměřená na řešení

 

Terapie zaměřená na řešení je celosvětově rozšířený psychoterapeutický přístup,

který se využívá pro řešení velké šíře problémů u různých cílových skupin.

 

Jádrem tohoto přístupu je to, že (namísto složité analýzy obtíží a jejich okolností) se klient s terapeutem za pomoci užitečných otázek a jiných nástrojů zaměřují na žádoucí životní směr  a hledají k němu cestu.

Cesta k řešení situace je přitom u každého člověka jedinečná

 a mohou k ní napomoci různé zdroje, které jsou často již nějakou dobu v životě přítomné.

Tyto zdroje, které často jakoby spí, terapie pomáhá aktivovat a propojit s žádoucím směřováním.

Moje terapeutické motto by se dalo vyjádřit takto:

"Vytvořte dnes ve svém životě něco krásného!"