Práce s dechem a vděčnost


Dech je jednou z nejefektivnějších tělesných funkcí, které můžeme přímo ovlivňovat a které dokáží snižovat míru napětí a stresu. Proto mohou užitečná dechová cvičení podporovat zklidnění a umožňovat rozvoj konstruktivní reakce. Mnoho terapeutických technik užitečnou práci s dechcem nacvičuje. To je i důvodem, proč často zařazuji do různých technik zklidňující dýchání nebo všímavé pozorování dechu.


Vděčnost se ukazuje (podle nových výzkumů) jako velmi užitečný faktor, který podporuje zdraví člověka (včetně snížení problémů s usínáním a spánkem, aj.) Proto je velmi užitečné tento faktor v životě kontinuálně rozvíjet. V rámci mé praxe se to děje prostřednictvím dialogu nebo některými specifickými technikami (jako je technika detektiv, vděčnost, 321teď).