On-line hypnóza

Hypnoterapeuticky se dá pracovat i prostřednictvím skype nebo telefonu. Umožňuje to využívat tento nástroj i pro ty, kteří by nebyli schopní kvůli vzdálenosti nebo kvůli jiným překážkám přijet na osobní setkání. Také se dá pomocí on-line hypnoterapie zintenzivnit četnost obvyklých "face to face" konzultací. V neposlední řadě je tento způsob šetrnější k času i přírodě, protože omezuje potřebu dopravy. On-line hypnoterapie má svá specifika, která jsou podrobně probrána na prvním sezení. V rámci on-line hypnoterapie volím spolupracující, relaxační a na zdroje zaměřené metody (zejména podle vzoru Roba McNeillyho).