Krátká prožitková terapie


Krátká prožitková terapie je terapeutický postup, který propojuje užitečné prvky z relaxačních a imaginačních technik, ericksonovské terapie (zejména práce Roba McNeillyho) a mindfulness do teoretického rámce terapie zaměřené na řešení.Struktura sezení má tyto části

1) Cíl (stanovení užitečného cíle, dovednosti pro rozvoj, nebo žádoucího směru pro dané sezení)

2) Zdroje (hledání užitečného zdroje, který bude pomáhat změně)

3) Ztišení (technika, která pomáhá připravit se na práci s prožitkem)

4) Prožitková práce (práce na posunu k cíli, v rámci tohoto způsobu práce nám jde o spoluvytvoření pozitivního nikoliv vyvolání negativního prožitku - tím se odlišujeme od jiných způsobů práce s prožitkem)

5) Krok (klient si volí konkrétní krok nebo experiment, který se uskuteční mezi setkáními)