Kidsskills

Kids‘ Skills (v překladu „dovednosti dětí“) je na řešení orientovaný způsob práce s dětmi, ale i s rodiči (či jinými pečujícími osobami) a komunitou (škola, kamarádi, širší rodina, sousedé, instituce…). Jde o model, který vytvořil Dr. Ben Furman a jeho spolupracovníci ve Finsku. Jádrem modelu je to, že se dítě za podpory okolí a zároveň tvořivým způsobem učí konkrétní dovednost (kompetenci), která mu pomůže při řešení nebo překonání problému.

Pomocí Kids‘ Skills lze pracovat s dětmi různého věku (od cca 4 let až po adolescenty - samozřejmě s obměnami a tvořivým přizpůsobením). Tato metoda se úspěšně uplatňuje u dětí potýkajících se s nejrůznějšími problémy včetně úzkostí, záchvatů vzteku a impulzivity, depresí, poruch chování, ADHD, problémů s jídlem, spánkem, vyprazdňováním, potížemi ve vztazích s vrstevníky, učiteli, rodiči atd.