Terapie jednoho setkání stojí 2300,- Kč.

Na setkání je potřeba si vyhradit delší čas - trvá zpravidla 2 hod.

Klienti české průmyslové zdravotní pojišťovny a pojišťovny ministerstva vnitra mohou čerpat příspěvek na část nákladů spojených se setkáním.