Cena jedné konzultace je 700 Kč.

Konzultace trvá zpravidla 50 min., u dětí 40 - 50 min.

Klienti všeobecné zdravotní pojišťovny mohou čerpat na konzultace u mne příspěvek (více na https://dusevnizdravi.vzp.cz), a to až 10 konzultací ročně. O příspěvek u VZP je potřeba zažádat předem (nelze jej žádat až po uplynutí terapie).

Také klienti české průmyslové zdravotní pojišťovny mohou čerpat příspěvek na 5 konzultací ročně. 

Příspěvek u obou pojišťoven je ve výši 500 Kč/setkání.