Dobrý den,

vítejte na těchto stránkách.

 

Pokud máte zájem o psychoterapeutickou konzultaci,

věnujte pozornost této informaci:

Konzultace posyktuji pouze venku v přírodě (nebo jako formu on-line konzultací přes skype). Pracuji s dětmi, dospívajícími i dospělými.

V poslední době jsem se nechal inspirovat novým přístupem na poli odborné psychoterapie, tzv. ekopsychoterapií. Vše ale začalo dřív, aniž bych si to uvědomoval. Tehdy jsem se rozhodl s lidmi konzultovat v přírodě. Pokud je to vhodné, můj domovský terapeutický přístup (terapii zaměřenou na řešení) doplňuji o podněty z ekopsychoterapie.

 

Co je to ekopsychoterapie?

Věděli jste, že pravidelná vnímavá procházka lesem vám může pomoci snížit míru stresu a jiných chronických psychických potíží nebo vám pomoci vyléčit depresi? Ekopsychoterapie je psychoterapeutický přístup, který se snaží pomoci člověku s ohledem na celý jeho "domov" (ekosystém), ve kterém žije. Řecky se "dům" nebo "domov" řekne "oikos", a právě z tohoto slova pochází slovo ekologie (věda o našem společném domově). V určité době psychologové zjistili, že je pro zlepšení zdraví jednotlivce velmi dobré brát v potaz fungování vztahů v rodině (rodinná terapie). Poté se znovu ukázalo, že na zdraví jednotlivce má vliv i širší systém, ve kterém člověk žije (komunitní forma psychoterapie, např. přístup "open dialogs"). Nyní se ukazuje, že člověk, který je součástí velké sítě života, může čepat své uzdravení skrze opětovné propojení s jeho ekosystémem a skrze vnímavý a zodpovědný přístup k celému stvoření (ekopsychoterapie).

 

Ekopsychoterapie často probíhá v přírodě.

Příroda poskytuje nejen místo ale i podporu pro psychoterapeutický proces.

Do psychoterapie jsou zapojovány prvky z přírody nebo ekologie.

Ekopsychoterapie již není tolik antropocentrická, jako byly dřívější formy psychoterapie.

Ekopsychoterapie pomáhá člověku formovat zdravý a zodpovědný vztah k celému ekosystému.

Ekopsychoterapie pomáhá člověku vyrovnat se s negativními dopady narušeného ekosystému

(vlivem znečištění, industrializace nebo klimatické změny).

Ekopsychoterapie není přírodní lečitelství.

 

 

Zde jsou informace ke konzultacím v přírodě.

Výhody mohou být v tomto:

Konzultace může být spojená s pohybem, procházkou (některým lidem se dokonce lépe přemýšlí a povídá při pohybu)

Do konzultace lze zapojit přírodní materiály (kameny, klacíky, listy, stromy, ...), což prohlubuje celkový zážitek

Příroda dokáže člověka uvolnit a dobře naladit pro terapeutický rozhovor

 

Nevýhody mohou být v tomto:

Příroda (park, zahrada, les) je veřejný prostor

Za velmi špatného počasí se konzukltace přesouvá

 

Místo setkání bude vždy určeno individuálně (v kontaktech jsou uvedeny 3 obvyklá místa pro setkání)

Všechny metody práce (včetně prožitkových, relaxačních technik a hynoterapie) lze po menším uzpůsobení bez problémů absolovat venku.

 

 

Přeji Vám vše dobré!

 

 

 

PhDr. Daniel Žákovský