Kdo jsem

Pracuji jako psycholog a terapeut. Kromě této činnosti se zabývám spolu s mými kolegy výcvikem v Terapii zaměřené na řešení (www.dalet.cz). Velmi často jsou mými klienty děti nebo dospívající, ale pracuji také s dospělými. Zabývám se propojením meditační praxe a psychoterapie, zejména meditací zaměřenou na řešení. V současné době se také zabývám terapií jednoho setkání (single-session therapy) a podporou resilience u dětí.

 

Vystudoval jsem psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvoval jsem výcviky v institutu Dalet (supervizní a koučovací výcvik, psychoterapeutický výcvik), výcvik v integrované psychoterapii manželů Knoblochových (INCIP) a další kurzy a výcviky (SKT Liberec, Rafae, Dalet, ACT for adolescents, výcvik v hypnoterapii pod vedením prof. Stanislava Kratochvíla). Jsem Certifikovaný Kids' skills a Reteaming kouč a jsem řádným členem České asociace pro psychoterapii.

Ve své práci se zaměřuji na to, jak tvořivě zapojit do procesu změny co nejvíce přirozených zdrojů daného člověka. Snažím se neuzavírat svou práci do jednoho modelu, ale spolu s daným člověkem hledat a spoluvytvářet nejvhodnější (a jemu nejbližší) cestu, jak se v situaci posunout dál. Ve své práci mne velmi inspirovali a ovlivnili mí kolegové z institutu Dalet, finský kolega dr. Ben Furman (práce s dětmi), australský terapeut Rob Mc´Neilly (práce se zdroji klienta), manželský terapeut Josef Zeman (párová terapie), švýcarský kouč Peter Szabó (schopnost přeladění se na změnu, když život nejde podle plánu), Stephen Gilligan (přijetí a tranformace negativních prožitků), a zkušený učitel křesťanské meditace Jan Šedivý (být s tím, co právě je, Přítomnost).

 

V poslední době víc a víc věřím, že spokojený a naplněný život není o to zbavit se nepříjemných prožitků, ale vytvořit ve svém životě něco krásného a hodnotného.

 

Pokud Vás má nabídka zaujme, budu se těšit na společnou cestu vpřed.