Terapie jednoho setkání

 

Terapie jednoho setkání (single-session therapy) je velmi živě se rozvíjejí přístup v současné psychoterapii,

který se snaží maximalizovat efekt prvního (a často jediného potřebného) setkání.

Je to velmi krátká terapie, která má za cíl pomoci klientovi, který se na své cestě životem "zaseknul",

uskutečnit takovou změnu, která bude vyvolávat další změny v jeho životě.

 

Možná vám hlavou běží otázka: "Může to stačit?"

I mně tato otázka vrtala hlavou.

Ale výzkumy na poli terapie jednoho setkání (které už probíhají zhruba 30 let), mne přesvědčují, že je to možné, a dokonce i velmi časté!

Také se ukazuje, že tato změna je trvalá. Nejčastějším počtem setkání je totiž právě 1.

Mnoho lidí považuje 1 setkání za dostatečné pro řešení svého problému. Tento efekt se zvětšuje, když s tím terapeut a klient počítají.

 

Samozřejmě setkání nemusí být jen jedno.

Můžete požádat o další pokračující setkání, pokud by změna nebyla dostatečná.

Já však budu s vámi pracovat tak, abych maximalizoval efekt právě tohoto jednoho setkání.

 

Terapie jednoho setkání má různé formáty, ale je zde společné to, že se terapeut s klientem zaměřuje na konkrétní cíl a maximálně se využívají klientovy přirozené zdroje z jeho života (co už umí, jakou poporu pro změnu má ve svém životě nebo okolí).

U mne vypadá terapie jednoho setkání tak, že trvá zhruba 2 hodiny.

 Je to vlastně takové dvojité setkání. V první části si nejprve důkladně povídáme s člověkem o tom, jakou změnu v životě chce, najdeme konkrétní cíl a společně pak zkoumáme všechny možné zdroje, které by nám k cíli mohly pomoci. Poté následuje krátká pauza (zhruba 10 minut), která slouží jako přestávka a také jako prostor pro mou reflexi. Po ní část, ve které se zaměřujeme na prožitkové techniky, praktický trénink a také na plánování některých změn v běžném životě. Součástí terapie je i zpětná vazba ke změnám po setkání (to se děje zhruba po jednom měsíci).

Terapie jednoho setkání není vázaná na určitou problematiku - lzte ji použít při různých obtížích.

Není však vhodná pro toho, kdo

1) opravdu nevěří, že by jedno setkání mohlo v jeho situaci stačit

2) nechce nebo nepotřebuje změnu (důležitá je otevřenost ke spolupráci na změně, jsme v tuto chvíli jeden tým, ale pokud nic v životě nepotřebujete měnit, terapie jednoho setkání pravděpodobně není vhodným formátem pro vás)

3) je nastavený na pravidelnou a dlouhodobou péči, hledá spíše dlouhodobější doprovázení

 

V rámci terapie jedoho setkání využívám zejména přístup zaměřený na řešení.