Terapie v přírodě

Psychoterapeutická konzultace nemusí probíhat jen v uzavřené místnostni, ale také venku v přírodě při procházce. Donoce už samotná všímavá procházka v přírodě, kterou absolvujete sami, má uklidňují a léčivý vliv na lidskou psychiku.
Sám osobně považuji terapii v přírodě za velmi osvěžující a mnozí z mých klientů hovoří o tom, že jim tento způsob práce velmi vyhovuje. Líp se jim za chůze venku formulují odpovědi na otázky a cítí se víc při rozhovoru uvolnění. 
Konzultace probíhá nejen v přírodě ale i víc s přírodou. Do celého procesu můžeme zapojit práci s technikami využívající přírodními materiály, jako jsou kamínky, klacíky a přírodní prostor se všemi zvuky a vjemy. Samozřejmě má i tento způsob práce jisté nevýhody (jiní lidé na procházce, nevlídné počasí, ...).