Meditace zaměřená na řešení

Meditace zaměřená na řešení je způsob práce, který propojuje meditační techniky s terapií zaměřenou na řešení. Jedná se o nábožensky neutrální formy meditačních nebo relaxačních cvičení s důrazem na objevování a rozvíjení zdrojů, které má člověk ve svém životě k dispozici, a k rozvíjení něčeho krásného a hodnotného v životě člověka. Klient si z konzultace odnáší krátké (a jemu na míru upravené) cvičení, které může sám dál trénovat a které mu pomáhá lépe zvládnout nebo prožít náročnou životní situaci nebo něco užitečného v životě rozvíjet. Dříve jsem na stránkách uváděl jiné postupy, jako například metodu krok, relaxační techniky, hypnoterapii. Dnes již výhradně pracuji pomocí meditace zaměřené na řešení, která mi přijde tak bohatá a užitečná, že málokdy potřebuji používat jiné formy prožitkově laděné práce.

 

V nakladatelství portál vyšla také kniha o meditaci zaměřené na řešení.