Terapie jednoho setkání stojí 2300,- Kč.

Na setkání je potřeba si vyhradit delší čas. Trvá zpravidla 1,5 - 2 hod.

Doplňující (návazné) setkání stojí 1100,- Kč a trvá 50 - 60 minut.

Klienti české průmyslové zdravotní pojišťovny a pojišťovny ministerstva vnitra mohou čerpat příspěvek na část nákladů spojených se setkáním. Vzhledem k často se měnící situaci je možné, že i další pojišťovny mohou příspívat na konzultaci (je třeba to však předem zjistit u vaší pojišťovny).